Länkar

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)
www.msbmyndigheten.se

SRV (Svenska RäddningsVerket)
www.srv.se

LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor) (2003:778)
www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm

Förordning (2003:789) om Skydd mot olyckor
www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030789.htm

Arbetsmiljöverket
www.arbetsmiljoverket.se

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Svenska Brandskyddsföreningen
www.svbf.se

SecNet
www.secnet.se

länkar