Partners

Vi arbetar alltid väldigt nära våra uppdragsgivare. Hos oss är det alltid Du som kund som är i fokus. Du ska alltid känna att vi är den intressantaste partnern, med långiktiga samarbeten som utförs med högsta engagemang och kvalitet.

Din bästa garanti är vår respekt för Din verksamhet och vårt arbetssätt, där trygghet och säkerhet styr de dagliga rutinerna. Vi har satt upp mål som gör att Du som företagare eller ansvarig för offentliga organisationer – ska känna trygghet och tillit.

Vi finns alltid nära Dig.

Referenser:

NFG (Nybro Företags Grupp) www.nfg.se
Shelter Transport AB www.shelterab.se

partners