Bandvagnstjänster

Har Du uppdrag i ömtåliga eller svårframkomliga marker, klarar vi uppgiften. Bandvagn 206 har prestanda för de flesta av dessa uppdrag och är bl a utrustad med en 11 m hög kran. På toppen av kranen monteras olika verktyg för multifunktion. Bandvagn 206 är därmed en unik problemlösare. Marktrycket är endast 4 p.s.i. därmed är fordonet skonsamt för ömtåliga marker. Kuperad terräng är inga problem, bandvagnen klarar upp till 60% lutning.

Prestanda Bandvagn 206 (pdf)

Exempel på uppdrag vi utför:

• Vassröjning
• Olika skogsbruksuppdrag
• Belysningsunderhåll
• Bärgningar i svårframkomlig terräng
• Kraftledningskontroller/underhåll
• Trädfällningar i bebyggda områden
• Underhåll av badplatser
• Räddningsuppdrag
• Inspektioner

bandvagnstjänster