SBA – Systematiskt Brandskydds Arbete

Vi erbjuder företag, organisationer, anläggningar kommuner och landsting ett funktionellt och enkelt SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete). Ett upplägg som täcker Din; policy, organisation, verksamhet, utbildningar, rutiner/regler, byggnadsbeskrivning, kontroller eller dokumentation. Utöver Dina handbrandsläckare, vattenbrandposter mm så åläggs Du också att ha kontinuerliga kontroller och dokumentationer. Vår filosofi är därför att alla inom Din verksamheten ska känna engagemang, ansvar och medvetenhet i brandskyddsfrågor.

Vad säger lagen?

LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor) 2003:778 trädde i kraft 1 januari 2004. Lagen talar klart och tydligt om att verksamhetsutövaren har ansvaret för sitt brandskydd och ska bedriva ett kontinuerligt och dokumenterat sådant. Lagkrav LSO 2003-778 (pdf)

Riskhantering

Tyvärr lever vi alla i tider där säkerheten måste höjas. Hur och vad som går att göra hos Dig, hjälper vi gärna Dig med att analysera och utveckla. – Riskera inte er säkerhet. Mer information om SBA (pdf)

brandskydd