Utbildningar & Service

PKN Consultation bistår Dig med helheten i ert brandskydd. Vi kan också guida Dig till alla typer av utrustningar som Du behöver för att stärka Ditt brandskydd.

Vi har ett flertal utbildningar och föreläsningar i syfte att minska risken för liv och egendom. Vi kan även erbjuda utbildningar och föreläsningar som anpassas till just Din verksamhet, för att nå Dina mål.

Utbildningar:

• BKA (Grundläggande Brandkunskap för Alla)
• SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete)
• Brandskyddskontrollant
• Heta arbeten
• Brandsäkra hem

kunskap