• Herkulesgatan 4
 • 070-240 73 71
 • pelle@pknconsulting.se
 • Herkulesgatan 4
 • 070-240 73 71
 • pelle@pknconsulting.se

PKN Consulting

Bandvagnstjänster

PKN Consulting

Bandvagnstjänster

PKN Consulting

Bandvagnstjänster

PKN Consulting

Bandvagnstjänster

PKN Consulting

Bandvagnstjänster

Bandvagnstjänster

Har Du uppdrag i ömtåliga eller svårframkomliga marker, klarar vi uppgiften. Våra Hägglunds Bv206 har prestanda för de flesta av dessa uppdrag och är olika utrustade för att klara era behov.

Vagn med kran räckvidd 14m. Tillval korg 17m, hydraulhammare, timmergrip mm.
Vagn med flak och styckegodskran. Vagn med grävaggregat. Våra Bv206 är därmed unika problemlösare. Marktrycket är endast 4 p.s.i. därmed är fordonen skonsamma för ömtåliga marker. Kuperad terräng är inga problem, bandvagnen klarar upp till 60% lutning.

Prestanda Bandvagn 206 (pdf)

Exempel på uppdrag vi utför:

 • Räddningsuppdrag
 • Transport i blötmarker
 • Bärgningar i svårframkomlig terräng
 • Kraftledningskontroller/underhåll
 • Inspektioner
 • Underhåll av badplatser
 • Pålning för bryggor
 • Trädfällningar i bebyggda områden
 • Belysningsunderhåll
 • Olika skogsbruksuppdrag

Vi utbildar dig

Vi erbjuder företagsförlagd förar- och basal maskinutbildning av bandvagn 206.
Utbildningarna omfattar körning och enklare underhåll utifrån ert behov och terräng. Efter godkänd utbildning och körprov förväntas förare säkert kunna ta sig fram i skiftande terräng och åtgärda enklare maskinfel för att minimera driftstörningar.

Se fler klipp från när vi är ute på uppdrag, här och här!